каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Монета AE – умовна назва деяких бронзових монет пізнього РимуAE, Римська імперія / AE, Roman Empire: монети, які не вдалося ідентифікувати

Монета AE, Римська імперія: 355-361 рр. н.е.

Монета AE, Римська імперія: 355-361 рр. н.е. /AE coin, Roman Empire/

Монета AE, Римська імперія (англ. “AE coin, Roman Empire”) – сучасна умовна назва ряду бронзових монет пізньої Римської імперії, які не вдається точно ідентифікувати. Тобто, невідомо як називали згадані монети сучасники… Нумізмати та історики для зручності згрупували їх під загальним терміном “Монета AE”.

Залежно від розмірів, розрізняють декілька типів AE монет – AE1, AE2, AE3 та AE4. Також зустрічаються комбіновані найменування (якщо складно віднести монету до одного із типів): AE1/2, AE2/3, AE3/4…

Найбільші за діаметром серед AE монет віднесли до умовного типу AE1. Це – монети, крупніші за 25 мм. Також розглядають AE2: 21-25 мм, AE3: 17-21 мм, AE4: до 17 мм.

Як правило, кожен із типів випускався в якийсь один конкретний період. Одночасно всі вони не використовувались.

У різних джерелах, що описують нумізматику пізнього Риму, згадуються й інші назви деяких монет AE – майорина та сентеніоналіс (центеніоналіс, центеніоналій, центеніонал)... Перша назва стосується крупніших монет, друга – дрібніших.

Більше того, деякі AE монети називають фолісами...

Тобто, стосовно використання всіх цих найменувань існує певною мірою безлад: одні й ті ж монети різні нумізматичні сайти та друковані видання називають по-різному.

Як на мене, справедливо виділяти фоліси, майорини, сентеніоналіси та монети AE (всі інші бронзові монети періоду пізньої Римської імперії, що не вдалося ідентифікувати).

Важливо розрізняти: якщо мова йде про давньогрецькі (не римські) мідні/бронзові монети, то подібна назва містить розмір монети в міліметрах. Наприклад, AE20 – монета діаметром 20 мм.

Підсумовуючи: назва монет AE вигадана нумізматами. Свого часу кожна з таких монет, вочевидь, мала свою назву. Проте, оскільки ідентифікувати їх однозначно не вдається, всі вони були об’єднані під цим спільним терміном. Чому саме AE? – Все дуже просто: AE (від лат. Aes, що значить “мідь”, “бронза”) є нічим іншим як позначенням металу всіх монет згаданого типу.