КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ДЕНГА | DENGA

Монета старої Росії, еквівалентна половині копійки – денга

Денга (англ. “Denga”) – старовинна російська монета, рівна половині копійки.

Існувала в різний час як денга (до XVIII ст.), деньга, денежка, ½ копѣйки, полкопейки. Випускалася з другої половини XIV до першої половини ХХ ст.: спочатку зі срібла, потім – з міді.

Перші монети номіналу денга зʼявилися в XIV столітті у Великому князівстві Московському. Виготовлялися зі срібла, вірогідно, в наслідування розповсюдженим золотоординським дангам (Москва на той час перебувала в залежності від Золотої Орди). Вже з XV ст. денгу починають карбувати сусіди.

Найбільшого поширення поруч із московською денгою ("московкою"; вершник із шаблею/мечем – "мечева денга") набула денга новгородська ("новгородка"; вершник зі списом/"копьём" – "копійна денга"). Вага срібної денги Новгорода у процесі еволюції з роками та після уніфікації грошового обігу в 1535 р. була зафіксована удвічі вищою за вагу також срібної денги Москви. Перша з монет одержала назву копійки та поступово витіснила з позиції основної другу монету, за якою лишилася назва денга. Копійка, відповідно, стала прирівнюватись двом денгам.

Це співвідношення 1:2 офіційно закріпила грошова реформа Петра І на початку XVIII століття. Тоді замість "новгородок" (протягом попередніх майже двох століть за ними остаточно закріпилася назва "копійка") було введено мідну копійку, а замість "московок" – мідну денгу.

Денга за часів Російської імперії (проголошено в 1721 р.) стала надзвичайно популярною монетою. Мала відчутну вартість (у порівнянні з сьогоднішніми цінами): за денгу триста років тому можна було придбати, наприклад, близько 200 г яловичини.

Наприкінці XVIII ст. назва монети денга трансформувалася в дещо змінену форму – деньга. Пізніше побачили світ варіанти з номіналом спочатку 1/2 копійки (копѣйки), потім – денежка. В ранньому Радянському Союзі (1925-1928 рр.) карбувалася мідна монетка "полкопейки"...

Денга Росії | Denga Russia

денга = 1/2 копійки = 2 полушки

монета Російської імперії: Денга (Denga) – 1748 (1/2 Копійки)

монета Російської імперії: Денга (Denga) – 1748 (1/2 Копійки)

Назва монети денга, беззаперечно, має східне коріння (хоча є і кілька версій). Швидше за все, термін походить від тюркського “таньга, тенге...” (“монета зі срібла” або “гроші”). Також є непопулярне припущення, що прообраз денги – індійська монета танга (досить сумнівно – вірогідно, зʼявилася пізніше).

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини