каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Квартник – історична польська монета; 1/4 шкойця або 1/2 грошаКвартник / Kwartnik: дрібна срібна монета Королівства Польського XIII-XIV ст.

Квартник, ND (1379-1382) – монета Польщі (монетний двір м. Львів; руський грошик)

Квартник, ND (1379-1382) /kwartnik/ – монета Польщі (монетний двір м. Львів; руський грошик)


Квартник (польськ. “Kwartnik”) – дрібна срібна монета Польщі XIII-XIV століть, рівна полугрошу. Поступово трансформувався у тернарій, рівний 3 денаріям.

Перші квартники з’явилися наприкінці XIII століття (хоча деякі нумізматичні джерела вказують початок XIV ст.).

Поширення набули за часів короля Польщі Казимира III Великого. Ці монети містили його ім’я, зображення правителя та герб. Мали вагу близько 1,5 г.

Надалі карбувалися переважно так звані квартники руські, які ще широко називають руськими грошиками. Ці монети (кілька основних типів) виготовлялися на території сучасної України, у Львові.

Як же ж так трапилось, що виготовлення польських квартинків було зосереджене у м. Львів? – Річ у тім, що в середині XIV століття Галицьке князівство (на заході частіше вживається термін “Руське королівство”) потрапило під владу польських правителів. Ці сучасні українські землі були включені до складу Польщі на правах автономного утворення із досить широкими правами: у тому числі – й правом емісії власної монети.

Відтак, логічною стала поява львівських квартників (руських грошиків) із легендою MONETA RVSSIE (“руська монета”: у значенні “монета Галицької Русі”).

Розрізняють руські квартники Казимира III Великого, Людовика Угорського, Володислава Опольського та Владислава II Ягайла з іменами та відповідними монограмами перерахованих правителів.

Також деякі джерела згадують про квартники хрестоносців, які не мали нічого спільного із квартниками польськими (крім назви, звісно).

Назва монети квартник (як і подібних: квартинг, кварт, кваттріно) походить від латинського терміну “Quarta” – тобто, чверть. У даному випадку мова про рівність монети 1/4 частині шкойця (шкойц / шкоєц – польська міра ваги /8,5 г срібла/ та, пізніше, грошей; прирівнювався до 2 грошів).