КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

РАППЕН | RAPPEN

Монета раппен у грошовому обігу країн світу

Раппен (англ. «Rappen») – сучасна розмінна монета Швейцарії, що становить 1/100 швейцарського франка. Грошова система альпійської держави є однією із найстабільніших у світі: 100 раппенів незмінно прирівнюються до швейцарського франка з 1850 р. До створення конфедерації на основі розрізнених державних утворень в обігу перебували монети різних кантонів (адміністративна одиниця): карбувалися пфеніги, гелери, сантими, раппени...; 10 раппенів дорівнювали 1 бацену, а 10 баценів були еквівалентними 1 франку. Деякі джерела вказують, що в однині назва монети повинна мати вигляд «рап» («rap»). Проте, за даними Стандартних каталогів монет світу Краузе вірним написанням є, все ж таки, «раппен» – як у множині, так і по відношенню до одинарного номіналу. Крім того, на монетах початку ХІХ ст. чітко вказано «1 rappen» (на ще раніших монетах – «1 rapen»); з монетами ХХ-ХХІ ст. складніше – на одному раппені вказане лише числове позначення – просто «1», без запису назви монети: можливо через це й виникли суперечності та різне тлумачення. Як відомо, Швейцарська Конфедерація (офіційна назва держави) є багатонаціональним утворенням, об'єднанням 23 до певної міри самостійних кантонів, з кількома офіційними мовами – німецькою, французькою, італійською та ретороманською. Тому й не дивно, що сучасні швейцарські дрібні монети у різних регіонах називають по-різному: раппен, сантим, чентезимо... Станом на 2012 р. в обігу перебувають 5, 10 та 20 раппенів, а також франки у формі монет; остання монета у 2 раппени датована 1974 р., тоді як найменші за вартістю монети Швейцарії – в 1 раппен – перестали виготовляти після 2006 р.
Стосовно виникнення раппена як монети, то є дані про його появу ще у XIІІ ст. як різновиду пфеніга. Відносно назви, є припущення про її походження від слова «Rappenpfennig» (пфеніг із зображенням орла, що випускався у Фрайбургу; за формою голови птах нагадував ворону – англ. «raven», нім. «rabe»).

Раппен Швейцарії | Rappen Switzerland

1 раппен Швейцарії = 1/100 франка; 1/100 франка = 1/10 бацена (до 1850)

монета Швейцарії: 1 Раппен (Rappen) – 1992монета Швейцарії: 1 Раппен (Rappen) – 1992

монета Швейцарії: 1 Раппен (Rappen) – 1992

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини