КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

СУ | SU

Монета су у грошовому обігу країн світу

Су (англ. «Su», «Sou») – історична французька монета ХІІІ-ХVІІІ століть; також монета сучасного В'єтнаму та заморських колоніальних володінь Франції у давнину. Крім того, у ХІХ ст. для деяких канадських провінцій (Квебек, Нижня Канада) карбувалися дрібні монети/токени з подвійним номіналом – у пенсах та су (наприклад, 1 пенні / 2 су).

Франція. До запровадження у 1795 р. в якості валюти франка, основною грошовою одиницею Франції тривалий час був лівр, що поділявся на 20 су. У свою чергу кожен су (первісно – соль, франц. «sol») складався з 12 деньє. Із введенням десяткової грошової системи (1 франк = 100 сантимів) 5 сантимів, що становили 1/20 франка, за звичною традицією стали називати су. Аналогічно монету в 5 євроцентів у неофіційному мовленні також часто іменують су.

Су Франції | Su France

1 су Франції = 1/20 лівра = 12 деньє

В'єтнам. Після звільнення з-під французького впливу і проголошення появи на політичній мапі світу окремих Північного та Південного В'єтнаму, обидві новостворені держави в якості валюти запровадили власні грошові одиниці – донги. Як північно-, так і південнов'єтнамський донг поділявся на 10 хао або ж 100 су (ксу). Проте вперше дрібна монета су (точніше, ксу – xu) була викарбувана дещо раніше – за часів існування так званої Повстанської комуністичної держави, – у 1945 р. (алюмінієві 20 xu). У 1953, 1960 та 1963 рр. Південний В'єтнам випустив монети в 10, 20 та 50 су (су останнього номіналу існували кількох різновидів – 50 su та 50 xu); у 1975 р. з'явилися 1, 2 та 5 xu так званого Народного Революційного уряду. Паралельно у 1958 р. побачили світ 1, 2 та 5 су (xu) Північного В'єтнаму. За років об'єднаного В'єтнаму (з 1976 р.) було випущено лише монети хао та донги: су не виготовлялися.

Су В'єтнаму | Su (Xu) Viet Nam

1 су В'єтнаму = 1/10 хао = 1/100 донга

монета В'єтнаму: 10 Су (Su) – 1953монета В'єтнаму: 10 Су (Su) – 1953

монета В'єтнаму: 10 Су (Su) – 1953

Маврикій. До запровадження у 1877 р. місцевої рупії на території британської колонії Маврикій використовувалась французька грошова система – пережиток попередньої сторінки колоніального минулого острову. Зокрема, циркулювали ліври, що поділялися на 20 су. У 1822 р. незначним тиражем були викарбувані срібні монети Маврикію в 25 та 50 су (франц. «Sous»).

Су Маврикію | Su Mauritius

1 су Маврикію = 1/20 лівра

Назва монети су є нічим іншим як видозміненим варіантом найменування свого попередника – монети соль, що використовувалась у середньовічній Франції. Пізніше на монетах номінал і надалі вказувався як соль, проте монети фактично називали су.

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини