КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ФЮРСТЕНГРОШЕН | FURSTENGROSCHEN

Фюрстенгрошен – історична німецька монета в 1/24 талера

Фюрстенгрошен (нім. «Fürstengroschen») – дрібна срібна старовинна німецька монета (XV-XVII століття); 1/24 телера. Прообраз пізніше розповсюдженого на землях сучасної Німеччини гроша (грошена).

В епохи Середньовіччя та Нового часу у різні моменти в німців існували до 1000 державних утворень, багато з яких випускали власні монети. Монетарна система, відповідно, була страшенно плутаною – карбувалися монети найрізноманітніших найменувань, якості, ваги...

З XIV ст. на зразок генуезькому гроссо (за іншими даними – наслідування празького гроша) німці почали карбувати нову срібну монету – мейсенський грош. Поступово монета поширилася всією Німеччиною. Емісія здійснювалася цілим рядом місцевих держав; відомо про існування декількох сотень типів/різновидів. Через два століття монету витіснив саксонський грошен, далі з’явилися широкі та хрестові грошени, шильдгрошени, шокгрошени, марієнгрошени, апфельгрошени...

Один із найбільш розповсюджених шильдгрошенів (срібна німецька монета із зображенням геральдичного щита) – фюрстенгрошен. Карбувалися фюрстенгрошени зі срібла з XV ст. Спочатку містили цифру «12» (прирівнювалися до 12 пфенігів), пізніше «21» (один гульден містив 21 фюрстенгрошен). Найбільшої популярності монета набула в XVI-XVII ст. У цей час на кожному фюрстенгрошені зображувався символ влади – держава, – із цифрою «24» всередині (1/24 талера). Після Тридцятилітньої війни (1618-1648 рр.) на зміну з’явилися гутергрошени (покращені, «хороші» грошени).

Фюрстенгрошен Німеччини | Furstengroschen Germany

1 фюрстенгрошен = 1/24 талера

монета Німеччини (імперське абатство Корвей): Фюрстенгрошен (Furstengroschen) – 1615монета Німеччини (імперське абатство Корвей): Фюрстенгрошен (Furstengroschen) – 1615

монета Німеччини (імперське абатство Корвей): Фюрстенгрошен (Furstengroschen) – 1615

Стосовно назви монети фюрстенгрошен, є певна плутанина в термінології: нім. «Fürst» – князь, принц (вказувалися регалії правителя, портрет відсутній). Але з одного боку монети – герб (геральдичний щит). Виходить, що монету можна назвати шильдгрошеном. З іншого – держава (символ): фюрстенгрошен, якоюсь мірою, є апфельгрошеном (хоча, апфельгрошен – вид гутергрошена із цифрою «24» всередині держави)...

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини