каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Коронний грош – монета Польщі часів Речі ПосполитоїГрош коронний – польська монета XVI-XVIII ст.

Коронний грош, 1613 /grosz koronny/ – монета Польщі (Річ Посполита)

Коронний грош, 1613 /grosz koronny/ – монета Польщі (Річ Посполита)


Грош коронний (англ., польськ. “Grosz Koronny”) – виключно польська срібна та, зрідка, мідна монета в 1 грош, що карбувалася в XVI-XVIIІ століттях та містила зображення корони.

Монета грош у різний час випускалася Австрією, Німеччиною, Литвою, Польщею… Стосовно Польщі: у нумізматиці розрізняють грош краківський (XIV ст.) та, власне, польський грош (з 1526 р.). Окремим підтипом останнього умовно можна виділити коронний грош. Переважно це – монета періоду Речі Посполитої. У цьому федеративному державному утворенні паралельно карбувалися литовські гроши та польські (коронні).

Різні нумізматичні джерела відносять до цього типу гроши найрізноманітніших історичних періодів. Як на мене, коронними можна вважати польські монети номіналом 1 грош виключно періоду Речі Посполитої (1569-1795 рр.).

Ось що в даному контексті про термін “коронний” говорить Вікіпедія:

“Після укладення унії з Великим князівством Литовським термін Корони Королівства був прийнятий як популярна і зручна назва Королівства Польського. На противагу “Литві” або “Великому князівству” називалося коротко “Короною”. Під цією назвою Королівство ставало однією з двох частин Речі Посполитої Обох Народів (після люблінської унії в 1569). Ідеологія Корони Королівства зробила, крім того, вплив на термінологію, що використовувалася при дворі”.

У будь-якому випадку, термін “коронний грош” досить умовний. На жодній монеті його безпосередньо не відображено.

Назва монети коронний грош, з іншого боку, відображає її основний сюжет – зображення корони. До речі, коронними називали й королівські монетні двори (наприклад, у м. Краків) та інші монети, що карбувалися ними: трояки, шостаки, орти...