каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Лімесний денарій – тогочасне наслідування денаріїв Римської імперіїЛімесний денарій / Limes denarius: прикордонна імітація римсього денарія

Лімесний денарій, орієнтовно: початок ІІІ ст. н.е. /limes denarius/ – монета Римської імперії (лімес)

Лімесний денарій, орієнтовно: початок ІІІ ст. н.е. /limes denarius/ – монета Римської імперії (лімес)

Лімесний денарій (англ. “Limes denarius”) – термін, що в сучасній нумізматиці використовується для позначення значної кількості тогочасних наслідувань / підробок римських денаріїв. Метал, розміри та якість виготовлення таких “монет” були найрізноманітнішими. Головна особливість: імітація дизайну (подеколи досить віддалена) оригінальних денаріїв Риму.

Найчастіше в колекціях зустрічаються бронзові копії срібних римських денаріїв. Всі вони використовувались на прикордонних територіях (наприклад, представниками племен черняхівської культури на землях сучасної України) та не мали легітимності всередині Римської імперії.

Головне питання, що лишається відкритим і досі: які передумови та мотиви появи так званих лімесних денаріїв – чому і навіщо вони виникли…

За одним із основних припущень, ці монети з’явилися на прикордонних землях в якості підробок повноцінних срібних денаріїв. На околицях часто проживали відносно відсталі в плані розвитку технологій та культури народи. Там низькоякісна підробка без проблем видавалася за оригінал і відносно спокійно сприймалася жителями. Підміна нерідко лишалася непоміченою...

Існує ще одна цікава версія стосовно появи лімесних (неповноцінних) денаріїв: є думка, що такі монети з’явилися з міркувань безпеки. Коли жителі Римської імперії (наприклад, солдати чи торговці) відправлялися за межі Імперії, долаючи лімес (укріплений кордон), різко зростала загроза бути пограбованим. Відтак, мандрівники брали із собою суцільно бронзові чи посріблені імітації денаріїв, користувалися ними на прикордонних територіях. Повернувшись на спокійні землі, обмінювали їх на повноцінну срібну монету. Отже, лімесні денарії, згідно із цією версію, вже тоді виконували роль таких собі кредитних грошей. Тобто мова про монети, що мали номінальну вартість, значно вищу за фактичну.

У нас лімесні денарії – зовсім не рідкість: їх знаходять на більшій частині території України. Проте стан основної маси знахідок є незадовільним: дається взнаки вкрай низька якість монет – це стосується як металу, так і технології виготовлення.

Назва монети лімесний денарій безпосередньо пов’язана із терміном лімес. Буквально “лімес” (“limes”) у перекладі – кордон, межа. Мається на увазі укріплений кордон Римської імперії, який захищали легіонери. Виходить, що “лімесний денарій”, умовно кажучи, можна вважати прикордонним денарієм.