каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Нуммій – монета Візантійської імперії (V-VIII ст.)Нуммій / Nummus: візантійська монета; 1/40 фоліса

40 Нумміїв / Фоліс - 735-741 – монета Візантійської імперії

40 Нумміїв / Фоліс - 735-741 /40 nummus: follis/ – монета Візантійської імперії

Нуммій (англ. “Nummus”) – мідна або ж бронзова монета пізньої Римської імперії та Візантії. Термін, як правило, використовують для позначення саме візантійських монет V-VIII століть (проте є дані про випуск нумміїв до XIII ст.). Римський аналог частіше називають нуммусом. Хоча іноземні джерела стверджують, що нуммус (nummus) – позначення терміну в однині, нуммій (nummi) – у множині.

У Візантійській імперії нуммій поширився на межі V-VI століть за правління Анастасія І (у римлян така монета з’явилася двома століттями раніше). Ця мідна невеличка монетка становила 1/40 частину фоліса. Виготовлялися різні номінали: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 та 40 нумміїв (остання монета якраз і являла собою фоліс). Кожен із номіналів містив крупне буквене позначення (відповідно А, В, Δ, Е, I, К та М), а також портрет імператора. Під буквами містився символ монетного двору.

Крім “імператорських”, основних, випускалися ще й місцеві, провінційні, нуммії: Олександрія, Карфаген… На них були інші буквені позначення.

Вартість, як і якість, нумміїв була низькою. Так, тривалий час лише 6000 нумміїв прирівнювались до 1 золотого соліда.

Назва “нуммій” походить від латинського терміну “nummus”, що у перекладі значить “монета” (в широкому розумінні). Він утворився від грецького “nomos”, який у дещо видозміненій формі у давні часи використовувався на землях Південної Італії для позначення монет.