КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ОБОЛ | OBOL

Знакова монета у світовій нумізматиці – обол

Обол (англ. “Obol”) – одна із найдавніших монет у світі, що протягом близько 2300 років з перервами випускалася у різних куточках Європи. Спільна риса для всіх їх: майже завжди і всюди це був найбільш дрібний номінал.

Спочатку обол розглядався виключно як міра ваги (0,65 г). Потім цим терміном стали називати залізні прутики, що виконували функцію грошей. Шість таких оболів, складених докупи, становили драхму. Використання масивних залізних прутиків для розрахунків суттєво ускладнювало хабарництво та крадіжки.

Перші ж відомі оболи традиційної округлої форми відносять до Стародавньої Греції (VI ст. до н.е.). Це були маленькі (0,72 г) срібні монети, що становили ⅙ драхми та, у свою чергу, прирівнювались до 8 халків або ж 16 лепт. З часом срібло замінили міддю та бронзою. Цікаво, що древні греки масово використовували оболи у ритуальних заходах: їх клали під язик померлим, щоб ті могли скористатися монетою у потойбічному світі.

Греками монета випускалася не лише в Афінах, але й у колоніях – Ольвія та Пантікапей (Північне Причорноморʼя), Істрія та Метапонт (Апенніни), Аміс (Туреччина), Александрія (Єгипет)... Зустрічаються й кратні номінали: діобол, тріобол, тетраобол, пентаобол...

Деякі джерела стверджують, що дещо пізніше – у IX-X століттях – оболи зʼявилися у Візантії. Прирівнювалися вони, нібито, до половини фоліса. Як рахункова одиниця, обол, вірогідно, таки використовувався візантійцями. Проте знайти даних про візантійські монети такого типу не вдалося.

Далі оболи майже одночасно почали використовуватись на землях цілого ряду середньовічних держав Європи: сучасні Франція, Голландія, Іспанія, Португалія, Італія, Німеччина, Англія, Чехія, Литва, Польща, Угорщина... Як правило, монета становила половину місцевих денаріїв.

На українських просторах регулярно знаходять так звані тешинські або ж цешинські оболи – дрібні (півграмові) польські монети 1650-1654 рр., що карбувалися у Цешинському герцогстві (сучасне місто Цешин, Польща). Розрізняють цешинські оболи Єлизавети Лукреції (1650-1652 рр.) та Фердинанда IV (1653-1654 рр.). Обол рівнявся половині денарія або ж 1/36 гроша.

У Стандартних каталогах монет світу Краузе (Standard Catalog of World Coins, Krause Publications) тешинські оболи відносять до розділу “German States / Silesia” і називають “heller” (білон). Натомість, більшість вітчизняних джерел все ж використовують формулювання “дрібна польська мідна монета обол” (на самій монеті, до речі, номінал вказується як “OBVL”).

Поруч із тешинськими оболами серед українських нумізматів найчастіше зустрічаються ще й грецькі, а саме – оболи Ольвії та Пантікапея.

Останніми в історії світ побачили оболи Іонічної Республіки – британського протекторату, що існував у межах Іонічних островів (сучасна Греція) протягом 1815-1864 рр. Ця монета була еквівалентом британських півпенні.

Обол Греції | Obol Greece

обол Стародавньої Греції = 8 халків = 16 лепт

Обол Польщі | Obol Poland

тешинський обол

монета Польщі (Тешинська Сілезія): Обол (Obol) – 1653монета Польщі (Тешинська Сілезія): Обол (Obol) – 1653

монета Польщі (Тешинська Сілезія): Обол (Obol) – 1653

Назва монети обол походить від давньогрецького терміну “oβολoς” / “oβελoς”, що перекладається як “стержень”, “прутик”.

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини