КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ОРТ | ORT

Польська срібна монета (1/4 талера) – орт

Орт (Ort) – срібна польська монета XVII-XVIII століть (Річ Посполита), що становила четверту частину талера.

Багато джерел вказують, що орт – не виключно польська монета, але ще й німецька. Проте детальний аналіз нумізматичної літератури дозволяє прийти до висновку: орт – монета Польщі (Річ Посполита) або ж земель, які мали безпосереднє відношення до неї. Дійсно, німецькі держави також карбували (ще й раніше) грошові знаки з номінальною вартістю в 1/4 талера, але ці монети мають власні, хоча й подібні, назви: рейхсорт, ортсталер... Характерна риса ортів – незмінно пафосний портрет (профіль або погруддя) правителя на аверсі монети та герб на реверсі.

Найбільш розповсюдженими серед нумізматів є орти Сигізмунда ІІІ, що карбувалися у Гданську з 1608 року («гданські орти» з гербом міста; саме з цього року починається емісія монети на території Речі Посполитої) та «коронні орти» (1621-1624 рр.; герб Речі Посполитої). Карбувалися орти цілим рядом монетних дворів на території Польщі, а також у Львові (орти Яна Казимира). За півстоліття якість монети відчутно знизилася: фактично орт став відповідати 1/5 талера, ще пізніше – 1/6...

З часом орт було прирівняно до злотого (18 грошів); з’явився відповідний напис – «18». Найбільш пізні польські орти датовані 1766 роком (вкрай обмежений тираж).

Орт Польщі | Ort Poland

1 орт Польщі = 1/4 (чверть) талера

монета Польщі (Речі Посполитої): Орт (Ort) – 1623монета Польщі (Речі Посполитої): Орт (Ort) – 1623

монета Польщі (Речі Посполитої): Орт (Ort) – 1623

Нумізматична література стверджує, що назва монети орт походить від німецького «Ort» – «четверта частина» (чверть талера). Однак чіткого підтвердження гіпотези знайти не вдалося: номінал на самій монеті не вказувався, а німецькою 1/4 частина – «Quartal»... Проте є відомості, що в давнину німці та скандинави використовували термін «орт» у ролі одиниці вимірювання об’єму рідини та ваги.

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини