КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ПІАСТР | PIASTRE

Монета піастр у грошовому обігу країн світу

Піастр (англ., франц. "Piastre") – розмінна монета або грошова одиниця ряду країн Азії та Африки (здебільшого у минулому). Спочатку піастрами в Європі називали іспанські та мексиканські песо – монети у 8 реалів; назва, ймовірно, вперше з'явилася в середньовічній Італії.

Йорданія. Вже понад півстоліття грошовою одиницею Йорданії є динар; карбуються монети динари, дирхами (1/10 динару), піастри або куруші (1/100 динару) та філси (1/1000 динару). Цікаво, що до 1992 р. номінали на всіх йорданських монетах в англійському написанні виражалися виключно у динарах та філсах, тоді як пізніше – у піастрах або куруша та динарах; дирхами вказувалися тільки в арабському написанні і то лиш до 1992 р. Стосовно піастрів та курушів (по суті – одна і та ж сама монета), то логічну закономірність у виборі назви монети для написання англійською відстежити складно: викарбовано монети в 1 куруш, але 5 та 10 піастрів...

Кіпр. З 1879 по 2008 рр. валютою Кіпру був місцевий фунт; роль розмінних монет в різний час виконували центи, мілі, шилінги та піастри. До переходу в 1955 р. на десяткову грошову систему та введення монети міль (1/1000 фунта), основна валюта поділялась на 20 шилінгів, кожен з яких у свою чергу складався з 9 піастрів: карбувалися монети в ¼, ½, 1, 3, 4 ½ (половина шилінга), 9, 18 та 45 піастрів. Перші монети найменування датовані 1879 р., останні – 1949 р.: фактично кіпріотський піастр випускався 70 років.

Ліван. Викарбувані у 1924 р. на монетному дворі Парижу 2 та 5 піастрів стали першими монетами сучасного Лівану. Вказані монети можна вважати свого роду унікальними – вони містять назви двох сусідніх держав – Лівану та Сирії (франц. «Etat du Grand Liban. Piastres Syriennes» – «Держава Великий Ліван. Сирійські піастри»): до 1926 р. Ліван входив до складу французького володіння Сирія. З 1925 р. на ліванських монетах зазначалася легенда «Etat du Grand Liban», а вже з 1934 р. – «République Libanaise». Із самого початку і по сьогоднішній день 100 піастрів складають 1 місцевий фунт (ліванці називають свою валюту лірою – франц. «livre»; фунт – міжнародне позначення). Протягом Другої світової війни було випущено монети з мінімалістичним дизайном та без вказування дати: ½, 1, 2½ та 5 піастрів. Характерною ознакою майже всіх ліванських монет є зображений на них національний символ – кедр (основа прапора та герба Лівану).

Сирія. Оскільки історія Сирії та Лівану тісно пов'язані між собою (з 1920-х рр. спочатку як єдина адміністративна одиниця, а пізніше поодинці, перебували у залежності від Франції), їхні грошові системи також мають багато спільних рис: обидві держави в якості валюти користуються протягом останнього століття фунтами, що поділяються на, відповідно, сирійські та ліванські піастри. Найперші піастри Сирії датовані 1921 р., а протягом ІІ світової війни також карбувалися розмінні монети без дати. Останнім часом випускаються виключно фунти.
Тонкін. На сьогоднішній день район бакбо є частиною В'єтнаму, але протягом 1886-1954 рр. на його території розміщувався Французький протекторат Тонкін. Протекторат знайомий нумізматам всього світу по одній єдиній монеті – цинковим 1/600 піастра 1905 р. з квадратним отвором по центру; монету хоча й було викарбовано 60-мільйонним тиражем на монетному дворі Парижу, проте зустрічається вона вкрай рідко.

Французький Індокитай – колоніальне володіння Франції на півострові Індокитай, що існувало протягом 1887-1954 рр.; сьогодні – це територія В'єтнаму, Камбоджі та Лаосу. Грошовою одиницею колонії був піастр (на відміну від інших піастрів світу, які виконували та продовжують виконувати роль розмінних монет); монету Тонкіну, напевно, можна вважати регіональним випуском піастру Французького Індокитаю. Валюта поділялася на 100 центів або 500 сапекує; до 1931 р. включно піастри карбувалися зі срібла, а єдиний номінал – 1 піастр.

Єгипет. З 1834 р. незмінною грошовою одиницею Єгипту є фунт, який спочатку поділявся на 100 курушів (кожен рівнявся 40 парам), а з 1916 р. – на 100 піастрів (по суті – той же самий куруш) або 1000 мілімів. У Стандартному каталозі монет світу Краузе єгипетські монети з легендами арабською (карбувалися до 1916 р.) позначені як куруші, тоді як пізніші монети з легендами на латині (період Британського протекторату) та наступні серії відповідних монет названо піастрами.

Лівія. До введення у 1971 р. сучасної валюти Лівії – динару – грошовою одиницею держави був лівійський фунт, що поділявся на 100 піастрів або 1000 мілімів. Всього було випущено дві монети найменування – 1 та 2 піастри 1952 р.

Судан. Після проголошення незалежності Судану від Великої Британії та Єгипту в 1956 р. було запроваджено національну валюту – фунт, що складався з курушів та мілімів. Проте вже у 1992 р. грошовою одиницею стає динар, який формально поділявся на 1000 піастрів (карбувалися лише динари). У 2007 р. приймається рішення про повернення суданського фунта; відтоді розмінною монетою фунта став піастр: виготовлено монети в 1, 5, 10, 20 та 50 піастрів. Проте ці монети не стали першими в історії Судану монетами найменування: наприкінці ХІХ ст. в результаті визвольного повстання з країни на понад десятиліття вдалося вигнати британців та єгиптян. В цей період карбувалися місцеві монети – суданські пари та піастри.

Південний Судан. Піастри, як сота частина місцевих фунтів, були введені в обіг відразу ж після проголошення незалежності Південого Судану в 2011 році. Спочатку це були банкноти, а за 4 роки з'явилися й монети.

Назва монети піастр походить від італійського слова «piastra» – плитка або пластинка, оскільки саме цим терміном декілька століть тому на території сучасної Італії називали завезені з-за кордону, здебільшого з іспанських колоній в Америці, пластинки срібла – італ. «Piastra d'Argento». Поступово назва поширилася Європою на популярні на той час у світі іспанські/мексиканські долари або песо (еквівалент 8 реалів) – прообрази доларів США.

Піастр Йорданії | Piastre Jordan

1 піастр Йорданії = 10 філсів = 1/10 дирхама = 1/100 динара

монета Йорданії: 10 Піастрів (Piastres) – 2004монета Йорданії: 10 Піастрів (Piastres) – 2004

монета Йорданії: 10 Піастрів (Piastres) – 2004

Піастр Кіпру | Piastre Cyprus

1 піастр Кіпру = 1/9 шилінга = 1/180 фунта

монета Кіпру: 4½ Піастри (Piastres) – 1921монета Кіпру: 4½ Піастри (Piastres) – 1921

монета Кіпру: 4½ Піастри (Piastres) – 1921

Піастр Лівану | Piastre Lebanon

1 піастр Лівану = 1/100 фунта

монета Лівану: 50 Піастрів (Piastres) – 1978монета Лівану: 50 Піастрів (Piastres) – 1978

монета Лівану: 50 Піастрів (Piastres) – 1978

Піастр Сирії | Piastre Syria

1 піастр Сирії = 1/100 фунта

монета Сирії: 5 Піастрів (Piastres) – 1936монета Сирії: 5 Піастрів (Piastres) – 1936

монета Сирії: 5 Піастрів (Piastres) – 1936

Піастр Тонкіну | Piastre Tonkin

1 піастр Тонкіну = 100 центів

Піастр Французького Індокитаю | Piastre French Indo-China

1 піастр Французького Індокитаю = 100 центів = 500 сапекує

монета Французького Індокитаю: 1 Піастр (Piastre) – 1947монета Французького Індокитаю: 1 Піастр (Piastre) – 1947

монета Французького Індокитаю: 1 Піастр (Piastre) – 1947

Піастр Єгипту | Piastre Egypt

1 піастр Єгипту = 10 мілімів = 1/100 фунта

монета Єгипту: 10 Піастрів (Piastres) – 1984монета Єгипту: 10 Піастрів (Piastres) – 1984

монета Єгипту: 10 Піастрів (Piastres) – 1984

Піастр Лівії | Piastre Libya

1 піастр Лівії = 10 мілімів = 1/100 фунта

монета Лівії: 1 Піастр (Piastre) – 1952монета Лівії: 1 Піастр (Piastre) – 1952

монета Лівії: 1 Піастр (Piastre) – 1952

Піастр Судану | Piastre Sudan

1 піастр Судану = 1/100 фунта; 1/1000 динара (1992-2007); 40 пар (до 1899)

монета Судану: 10 Піастрів (Piastres) – 2006монета Судану: 10 Піастрів (Piastres) – 2006

монета Судану: 10 Піастрів (Piastres) – 2006

Піастр Південного Судану | Piastre South Sudan

1 піастр Південного Судану = 1/100 фунта

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини