КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ПОЛУШКА | POLUSHKA

Дрібна російська монета зі срібла та міді: чверть копійки або полушка…

Полушка (англ. “Polushka”) – найдрібніша російська монета, що становила ¼ частину копійки та масово випускалася з кінця XIV до початку XX століття. Спочатку це була срібна, пізніше – мідна монета. Номінал вказувався у явному вигляді (“полушка”) не завжди: в окремі періоди XIX-XX ст. красувався напис “1/4 копѢйки”.

Перші полушки, – дрібні срібні монети – зʼявилися понад 600 років тому на землях Великого князівства Московського. Дуже скоро монетку почали випускати і сусідні російські князівства: Ростов, Суздаль, Новгород, Псков, Твер… Всі ці регіональні різновиди мали вагу до 1 г і випускалися зі срібла невеликими тиражами: на сьогоднішній день ці полушки вважаються вкрай рідкісними.

У першій половині XVI ст. московська княгиня Олена Глинська надала полушці загальнодержавний статус. Її вагу було зафіксовано на рівні всього лиш 0,17 г. Проте вже через століття від монети відмовились.

На початку XVIII ст. Петро І провів грошову реформу. Емісію полушки було поновлено. Відтоді монета стала виключно мідною і широко поширеною. Цікаво, що в 1700 році (до реформи) на Набережному монетному дворі (Москва) обмеженим тиражем побачила світ монета полуполушка (½ полушки або ж ⅛ копійки). Зараз ця монета вважається раритетом і майже не зустрічається навіть у найбільш серйозних нумізматичних колекціях.

За наступні понад два століття мідна полушка (чверть копійки) та денга / деньга (половина копійки) стали практично такими ж розповсюдженими монетами Російської імперії, як і копійки.

Полушка Росії (Російської імперії) | Polushka Russia (Russian Empire)

полушка = 1/2 денги = 1/4 копійки

монета Російської імперії: Полушка (Polushka) – 1735 (1/4 копійки)

монета Російської імперії: Полушка (Polushka) – 1735 (1/4 копійки)

Стосовно походження назви полушки, яка становила ЧВЕРТЬ копійки, існує просте пояснення. Виявляється, назва відображає вартість не відносно копійки, а відносно денги. До Петра І копійка не вважалася основною розмінною монетою. Більш поширеною була “московка” (московська денга, яка ще звалася “мечевою денгою” або “сабляницею” – зображувався вершник із мечем/шаблею). Саме як її половина і зʼявилася свого часу полушка. Паралельно існувала удвічі важча за “московку” також срібна монета “новгородка” (новгородська денга – “копійна денга” або “копійка”; графічний образ вершника зі списом). Відповідно, вона вже містила в собі 4 полушки або ж дві денги.

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини