КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ПУЛ | PUL

Монета пул у грошовому обігу країн світу

Пул (англ. «Pul») – розмінна монета Афганістану з 1925 р., що становить 1/100 афгані. Перші пули датовані 1925 р., точніше 1304 р. за іранським/перським календарем (сонячна хіджра); монета в 20 пулів 1925-1926 рр. карбувалася з білону, тобто низькопробного срібла. Станом на 2012 р. афганські пули не використовуються в грошовому обігу, останній випуск датований 1980 р.

Незважаючи на те, що на сьогодні (можливо, тимчасово) пул фактично перестав існувати, колись це була надзвичайно поширена монета на євразійському просторі. Протягом ХІІІ-ХV століть різні адміністративно-територіальні одиниці Золотої Орди випускали свої пули. Це були дрібні мідні монети з образами найрізноманітніших тварин, птахів або, навіть, вершників – хоча однією з пануючих релігій у державі й був іслам, за канонами якого заборонялося зображувати живих істот (суперечливе твердження, але надзвичайно поширене). Пізніше пули («пуло») місцевих зразків набули розповсюдження на землях сучасної Росії.

Стосовно виникнення назви монети, є версія, за якою слово «пул» походить від позначення мішечка з монетами у Римській імперії – фоліс: термін спочатку вживався у Візантійській імперії у дещо видозмінених формах, а з часом потрапив до Золотої Орди, еволюціонувавши до вигляду «пул». До речі, до кінця ХІХ ст. на території Афганістану користувалися монетами з найменуванням фалус (англ. «falus»).

Пул Монголії (Золотої Орди) | Pul Mongolia (Golden Horde)

пул

монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980

монета Золотої Орди: анонімний пул, Крим (XIV-XV ст.)

Пул Афганістану | Pul Afghanistan

1 пул Афганістану = 1/100 афгані

монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980

монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини