КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ПУЛ | PUL

Монета пул у грошовому обігу країн світу

Пул (англ. «Pul») – розмінна монета Афганістану з 1925 р., що становить 1/100 афгані. Перші пули датовані 1925 р., точніше 1304 р. за іранським/перським календарем (сонячна хіджра); монета в 20 пулів 1925-1926 рр. карбувалася з білону, тобто низькопробного срібла. Станом на 2012 р. афганські пули не використовуються в грошовому обігу, останній випуск датований 1980 р.
Не зважаючи на те, що на сьогодні (можливо, тимчасово) пул фактично перестав існувати, колись це була надзвичайно поширена монета на євразійському просторі. Протягом ХІІІ-ХV століть різні адміністративно-територіальні одиниці Золотої Орди випускали свої пули. Це були дрібні мідні монети з образами найрізноманітніших тварин, птахів або, навіть, вершників – хоча однією з пануючих релігій у державі й був іслам, за канонами якого заборонялося зображувати живих істот (суперечливе твердження, але надзвичайно поширене). Пізніше пули («пуло») місцевих зразків набули розповсюдження на землях сучасної Росії.
Стосовно виникнення назви монети, є версія, за якою слово «пул» походить від позначення мішечка з монетами у Римській імперії – фоліс: термін спочатку вживався у Візантійській імперії у дещо видозмінених формах, а з часом потрапив до Золотої Орди, еволюціонувавши до вигляду «пул». До речі, до кінця ХІХ ст. на території Афганістану користувалися монетами з найменуванням фалус (англ. «falus»).

Пул Афганістану | Pul Afghanistan

1 пул Афганістану = 1/100 афгані

монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980

монета Афганістану: 50 Пулів (Pul) – 1980

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини