каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Пуло – дрібна мідна монета XIV-XVI ст. земель сучасної РФМонета пуло удільних князівств Пн.-Сх. Русі: Московського, Тверського, Псковського...

Пуло, орієнтовно: початок XVI століття – монета Великого князівства Московського (Росія)

Пуло ("пуло тверское"), орієнтовно: початок XVI століття /pulo/ – монета Великого князівства Московського (нині Росія)


Пуло (англ. “Pulo”) – мініатюрна мідна монета, що протягом XIV-XVI століть карбувалася на землях сучасної РФ. Емітентами виступали удільні князівства Північно-Східної Русі: Московське, Тверське, Псковське, Рязанське, Нижньогородсько-Суздальське, Смоленське… Характерна відмінна риса монети – зазначення місця виготовлення у типовому форматі: “пуло московское”, “пуло твѣрское”, “пуло псковское” і т.д.

Після монгольської навали на Київську Русь на території Північно-Східної Русі в якості грошей використовувались срібні арабські дирхеми. Знову поширеним став забутий примітивний натуральний обмін (бартер). Проте під кінець XIV століття Золота Орда послабила свій вплив і став можливим випуск власних місцевих монет.

Якраз у цей період і з’являється пуло удільних князівств як нащадок ординської монети пул.

Як правило, пуло – примітивно оформлена мідна дрібна монетка (часто вагою до 0,5 г). Крім напису про територіальну приналежність монета містила зображення всіляких фантастичних істот із міфології: птахів-гарпій, двоголових орлів, крилатих кентаврів… Рідше пуло прикрашали спрощені зображення князя.

Взагалі, відомо про безліч різновидів / типів московських, тверських, псковських... пуло. Проте абсолютна більшість цих монет до наших днів збереглася у вкрай плачевному стані.

Цінним джерелом інформації про пуло в нумізматичних колах вважається спеціалізоване російськомовне видання “Медные русские монеты конца XIV-XVI веков (Гайдуков П.Г.)”. Книга містить зображення та опис сотень відомих типів цієї монети.

Також зустрічаються згадки про нетипові для тогочасної Європи мідні денарії, випущені у Львові в XIV ст., що відомі під назвою “львівське пуло” або “руський денарій”.

Назва монети пуло, як і багато іншого, запозичена із Золотої Орди. Прототипом, вочевидь, став золотоординський пул. У свою чергу, стосовно витоків назви “пул” точаться суперечки: основні версії – походження від грецького терміну “обол” або латинського “фоліс”. Висуваються також припущення, що термін “пуло” значив “луска риби” (рос. “чешуя”) у дослівному перекладі чи, навіть, “плювок” (дрібні монети у давнину носили в роті – за щокою, випльовуючи за необхідності).