каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Квадранс – бронзова римська монета; 1/4 асаКвадранс / Quadrans: дрібна монета Стародавнього Риму (ІІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.)

Квадранс, 42 р. н.е. – монета Римської імперії (імператор Клавдій)

Квадранс, 42 р. н.е. /quadrans/ – монета Римської імперії

Квадранс (англ. “Quadrans”) – дрібна бронзова монета Стародавнього Риму (республіки та імперії), що становила 1/4 частину аса. В республіканські часи це був найнижчий номінал.

Найперші квадранси містили зображення трьох точок – рівність монети 3 унціям. Проте головною характерною рисою подальших випусків (нині зустрічаються найчастіше) можна назвати малий діаметр та наявність крупної абревіатури “SC” без графічних елементів на одній зі сторін монети: “Senatus Consultum”, тобто, “рішенням сенату” (таким чином на бронзових/мідних монетах підтверджувалась відповідність реальної вартості монети вказаному номіналу). Портрет імператора, характерний для інших номіналів, на квадрансах зустрічається вкрай рідко.

Точні дати початку та завершення випуску квадрансів відстежити непросто. Проте відомо, що монети цього типу вже випускалися в III ст. до н.е. (зрідка представлені в сучасних нумізматичних колекціях). Емісія тривала щонайменше до II ст. н.е. Насправді, вірогідно, часові рамки можна ще більше розширити...

Назва монети квадранс буквально означає “чверть”: чотири квадранси рівнялися одному асу. Також ця монета мала й іншу назву – терунція: мова про рівність квадранса трьом унціям (унція – монета в 1/12 аса).