КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

СОЛІД | SOLID

Монета солід у грошовому обігу країн світу

Солід (англ. «Solid», лат. «Solidus») – історична монета, що карбувалася з IV по XVIII ст. на території наступних нині неіснуючих державних утворень: Стародавній Рим, Візантія (пізні візантійські соліди часто називають бізантами), Річ Посполита (Лівонія, Пруссія, інші землі сучасних Польщі та Литви…). У середовищі нумізматів найчастіше зустрічаються римські, візантійські, лівонські, ризькі, прусські, польські та литовські соліди.

Найперші соліди /солідуси/ було виготовлено на самому початку IV ст. у Римській імперії. Це були відносно невеликі високопробні золоті монети, що прийшли на зміну ауреусам, та надовго стали основною грошовою одиницею Риму. Після падіння Західної імперії з центром на Апеннінах, масовий випуск солідів перемістився на Схід – у Візантію. З часом, завдяки високій якості монети, соліди поширилися ледь не всією Європою та навколишніми територіями; у результаті відіграли роль прототипу для ряду світових валют. За Середньовіччя монети з номіналом «solid» /«solidus»/, вже як правило білонні, масово почали карбувати різні країни Прибалтійського регіону.

Проте чи не найбільш відомими стали польські (коронні) та литовські соліди (спільна риса для обох – портрет Яна ІІ Казимира Вази), що увійшли до нумізматичної науки під загальною назвою «боратинка» (на честь Тіто Лівіо Бураттіні – польського інженера італійського походження). Під керівництвом Бураттіні у 1659-1668 рр. на орендованих ним державних монетних дворах Польщі та Литви виконувалось безпрецедентно масове на той час карбування мідних кредитних монет. За деякими даними протягом цього незначного періоду було виготовлено понад 1.000.000.000 монет, серед яких відчутну частину становили тогочасні фальшивки. Навіть зараз, 350 років по тому, боратинки – соліди Речі Посполитої польського та литовського зразків, – дуже часто зустрічаються в нумізматичних колекціях різного рівня.

Солід Стародавнього Риму | Solid Ancient Rome

1 солід (солідус) Стародавнього Риму = 12 денаріїв

Солід Візантійської імперії | Solid Byzantine Empire

1 солід (згодом – бізант) Візантійської імперії

Солід Польщі | Solid Poland

1 солід Польщі = 1/3 гроша

монета Польщі: 1 Коронний солід (Solidus) (боратинка) – 1660монета Польщі: 1 Коронний солід (Solidus) (боратинка) – 1660

монета Польщі: 1 Коронний солід (Solidus) /боратинка/ – 1660

Солід Литви | Solid Lithuania

1 солід Литви

монета Литви: 1 Литовський солід (Solidus) (боратинка) – 1665монета Литви: 1 Литовський солід (Solidus) (боратинка) – 1665

монета Литви: 1 Литовський солід (Solidus) /боратинка/ – 1665

Солід Швеції (Шведська Лівонія) | Solid Sweden (Swedish Livonia)

1 солід Шведської Лівонії

монета Швеції (Шведської Лівонії): Солід (Solidus) – 1643монета Швеції (Шведської Лівонії): Солід (Solidus) – 1643

монета Швеції (Шведської Лівонії): Солід (Solidus) – 1643

Назва монети солід, очевидно, походить від латинського слова «solidus», що перекладається як «твердий» або ж «міцний». Розповсюдившись Європою, соліди трансформувалися в ряд інших монет: німецький шилінг, французький соль (пізніше – су), італійський сольдо…

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини