каталог монет Колекція монет світу Деми Юрія нумізматичний словник

Танк – мідна монета Кілікійського царства XII-XIII ст.Танк / Tank: стара вірменська розмінна монета срібного трама

Танк, 1198-1219 – монета Кілікійської Вірменії

Танк, 1198-1219 /tank/ – монета Кілікійської Вірменії

Танк (англ. “Tank”) – крупна мідна монета Кілікійського царства (так звана, Кілікійська Вірменія). Випускалася з останніх років XII до другої половини XIII століття.

Аналіз характеристик відомих екземплярів дозволяє констатувати: вага танків перебувала в межах від 6,5 до 7,5 грамів. Паралельно з танками в обігу знаходились кардези – також мідні монети з удвічі меншою вагою. Логічно припустити, що танк прирівнювався до двох кардезів. У свою чергу, зустрічаються відомості про те, що 5 танків (або ж 10 кардезів) були еквівалентні одному срібному траму.

У колекціях нумізматів можна зустріти 2 типи цієї монети.

Перший тип датується 1198-1219 рр. та відноситься до правління вірменського царя Левона І (формально відомий в історії як Левон ІІ). Цей різновид танка містив портрет коронованого правителя в подобі лева та патріарший хрест (подвійний).

Другий тип – мідна монета царя Хетума I (1226-1270 рр.) дещо меншої ваги у порівнянні з попереднім вірменським танком. Сюжет: король сидить на троні зі схрещеними ногами; у руках – скіпетр та держава (атрибути влади монарха). З іншого боку – геральдичний символ костильний хрест (хрест-потент).

Легенда на танках обох типів була спорідненою: ім’я й титул монарха, а також дані про центр емісії монети – місто Сіс (столиця Кілікійського вірменського королівства; сучасне турецьке місто Козан).

Назва монети танк перекликається зі спорідненими найменуваннями грошей інших держав та епох: танка (середньовічні індійські султанати), така (здебільшого теж Індія), такка (Бангладеш), тангка (Тибет, Непал). Переважає версія, що всі перераховані терміни у перекладі буквально означають “гроші” (походження пов’язують із півостровом Індостан).