КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

ТРАХЕЯ | TRACHY

Трахея – ввігнута монета Візантії майже тисячолітньої давності

Трахея або ж аспрон трахі (“Trachy” / “Aspron Trachy”) – візантійські скіфатні (ввігнуті) монети XI-XIІІ століть та їхні дещо пізніші імітації.

Перші трахеї, візантійські монети ввігнутої форми (вірогідно, для зручності – щоб простіше було піднімати з рівної поверхні), зʼявилися наприкінці XI ст. за правління імператора Олексія І Комніна. Спочатку це були досить крупні монети з електруму (сплав золота зі сріблом). З часом їх почали обрізати, зменшуючи вагу та, відповідно, вартість. Пізніші трахеї виготовляли з білону (низькопробне срібло); первісно вміст срібла становив до 10%, з роками – близько 2%... Також відомо про сріблення монет.

Також розрізняють окрему групу трахей – болгарські (або ж фракійські чи балканські) імітації / наслідування: монети більш низької якості (мова і про меншу вагу, і про значно нижчий відсотковий вміст срібла, і про зовнішній вигляд). Їхній дизайн, як правило, повторював попередні, оригінальні монети кінця XII ст. (також релігійний сюжет та імператор: Мануїл I Комнін, Ісаак ІІ Ангел або ж Олексій III Ангел). Однак були вони легшими, майже мідними (вміст срібла, часто, менше 1%), містили примітивні за технікою виконання зображення. Є відомості, що такі трахеї випускалися надзвичайно масовими тиражами після захоплення Константинополя хрестоносцями у 1204 р. (відтак, зараз такі монети зустрічаються часто і не вважаються цінними). Тобто, причина їхньої появи не оригінальна по історичним міркам – війна… Монетні двори територіально знаходились на Балканах (наприклад, Фессалоніки /Салоніки/ – грецька область Македонія). Ці монети-імітації офіційно і цілком легально використовувались у грошовому обігу на землях Південної Болгарії та Північної Греції (Балканський півострів, Фракія) протягом XIII ст. Є дані про випуск регіональних трахей навіть у XIV ст.

У колекціях нумізматів, як правило, зустрічаються саме імітації, наслідування візантійських трахей. Монети-прототипи XI-XII ст. дорогі та відносно рідкісні.

Трахея Візантійської імперії (Туреччина) | Trachy Byzantine Empire (Turkey)

візантійська трахея

монета Візантійської імперії (Туреччина): Трахея (Trachy) – XIII ст.

монета Візантійської імперії (Туреччина): Трахея (Trachy) – XIII ст.

Назва монети трахея походить від грецького слова “τραχύς” – “нерівний”, що вказує на неправильну форму грошового знаку. Часто серед колекціонерів їх ще називають аспронами трахіс, аспрами та, навіть, “чашечками” (грецькою “аспрон трахі номісма” – “світла нерівна монета”). Взагалі, цей тип монет носить назву скіфата (лат. “Scyphati” – “ввігнутий”); аверс знаходиться на випуклій стороні, реверс – на увігнутій.

всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини