КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ ДЕМИ ЮРІЯ | МОНЕТИ 99,9% КРАЇН СВІТУ

каталог монет нумізматичний словник

САНТИМ | CENTIME

Монета сантим у грошовому обігу країн світу

Сантим (англ., франц. «Centime») – ще донедавна одна із найбільш розповсюджених розмінних монет світу, що, як правило, становить 1/100 франка різних країн. Первісно сантими вважалися монетами виключно Франції, але з часом вони поширилися на землях сусідніх держав, французьких підконтрольних територій, колоній...

ЄВРОПА
Сантим Франції як основна розмінна монета держави використовувався протягом всього періоду випуску французького франка – з 1795 р. до запровадження євро у 2002 р. Перші в історії монети найменування датовані саме 1795 р., точніше – четвертим роком за Французьким революційним календарем (існував у 1793-1806 рр.); рік на монетах записувався у формі франц. «l’an 4, 5, 6, 7...» (4-й рік, 5-й, 6-й, 7-й...). Надалі випуск сантимів став регулярним на понад два століття за виключенням 50-х рр. ХХ ст., коли через значне знецінення франка протягом Другої світової війни на певний час від випуску дрібноти Франція відмовилась. У деякі періоди історії крупні номінали розмінних монет карбувалися зі срібла. Останні на сьогоднішній день французькі сантими датовані 2001 р.

Сантим Франції | Centime France

1 сантим Франції = 1/100 франка

монета Франції: 10 Сантимів (Centimes) – 1861монета Франції: 10 Сантимів (Centimes) – 1861

монета Франції: 10 Сантимів (Centimes) – 1861

Сантим Бельгії з’явився майже відразу після проголошення незалежності Бельгії (1830 р.) – разом із введенням в обіг бельгійського франка в 1832 р. та випускався до входження держави в Єврозону на початку ХХІ століття.

Сантим Бельгії | Centime Belgium

1 сантим Бельгії = 1/100 франка

монета Бельгії: 25 Сантимів (Centimes) – 1916монета Бельгії: 25 Сантимів (Centimes) – 1916

монета Бельгії: 25 Сантимів (Centimes) – 1916

Сантим Люксембургу вперше викарбовано в 1854 р. як соту частину запровадженого того ж року люксембурзького франку, що спочатку був еквівалентним франку сусідньої Бельгії. Після Другої світової війни і до заміщення франку Люксембургу на євро валюта разом із місцевими розмінними монетами, сантимами, формально могла вільно використовуватись на території сусідньої Бельгії і навпаки. Остання люксембурзька монета найменування, 25 сантимів, датована 1980 р. та випущена для нумізматів тиражем всього лиш 3.000 шт. в якості пруф (англ. «proof»).

Сантим Люксембургу | Centime Luxembourg

1 сантим Люксембургу = 1/100 франка

монета Люксембургу: 25 Сантимів (Centimes) – 1927монета Люксембургу: 25 Сантимів (Centimes) – 1927

монета Люксембургу: 25 Сантимів (Centimes) – 1927

Сантим Швейцарії. До введення у 1850 р. єдиного швейцарського франка випуском власних монет на території Швейцарії займалися найрізноманітніші кантони, міста, абатства (понад 70 емітентів)... Деякі з них, наприклад Женева, до середини ХІХ ст. карбували сантими як фракцію місцевих франків.

Сантим Швейцарії | Centime Switzerland

1 сантим Швейцарії = 1/100 франка

Сантим Саарланду (Саар – протекторат Франції протягом першого десятиліття після завершення Другої світової війни; пізніше був повернутий Німеччині) фізично жодного разу викарбовано не було, банкноти даного найменування теж не випускалися. Лише умовно сантим можна вважати розмінною монетою саарського франка, що прирівнювався до франка французького та існував у формі як монет, так і паперових грошових знаків.

Сантим Саарланду | Centime Saarland

1 сантим Саарланду = 1/100 франка (без монет)

Сантим Андорри становить соту частину місцевого динера, що випускається з початку 80-х рр. виключно для нумізматів у формі колекційних монет. Дрібні монети карбуються номіналами 1, 2, 5, 10, 25 та 50 сантимів. Перша монета в 1 сантим (каталанською «centim») датована 1999 р. (серія F.A.O.).

Сантим Андорри | Centime Andorra

1 сантим Андорри = 1/100 динера

монета Андорри: 1 Сантим (Centim) – 1999монета Андорри: 1 Сантим (Centim) – 1999

монета Андорри: 1 Сантим (Centim) – 1999

Сантим Монако являв собою розмінну монету монегаського франка з 1837 р. і до його заміни на євро у 2002 р. Власне сантими карбувалися протягом 1837-1995 рр.

Сантим Монако | Centime Monaco

1 сантим Монако = 1/100 франка

монета Монако: 10 Сантимів (Centimes) – 1962монета Монако: 10 Сантимів (Centimes) – 1962

монета Монако: 10 Сантимів (Centimes) – 1962

Сантим Латвії вводився двічі в історії Прибалтійської держави: у міжвоєнний період (1922-1940 рр.) та у 1993-2013 рр. він був розмінною монетою латвійського лата (до запровадження євро).

Сантим Латвії | Centime Latvia

1 сантим Латвії = 1/100 лата

монета Латвії: 10 Сантимів (Santimi) – 1922монета Латвії: 10 Сантимів (Santimi) – 1922

монета Латвії: 10 Сантимів (Santimi) – 1922

АЗІЯ
Сантим Камбоджі (єдиний сантим в Азії) карбувався у другій половині ХІХ ст. з портретом короля Народома І, проте достовірних даних про їхній випуск у грошовий обіг немає; зустрічаються зрідка у середовищі нумізматів. Крім того, відразу після запровадження у 1953 р. рієль Камбоджі поділявся на 100 сантимів, було виготовлено серію камбоджійських монет даного найменування (легенда франц. «cent.») із датою «1953». У 1959 р. місцевий сантим замінено на сен.

Сантим Камбоджі | Centime Cambodia

1 сантим Камбоджі = 1/100 франка; 1/100 рієля (1953-1959 рр.)

АФРИКА
Сантим Алжиру є розмінною монетою сучасної алжирської валюти – динару, що був запроваджений після проголошення незалежності від Франції у 1964 р. До того часу сантим номінально становив 1/100 частину алжирського франка (у формі монет побачили світ лише франки), який використовувався на землях північноафриканської держави у період французької окупації (1848-1964 рр.). Фактично ж перші алжирські сантими датовані лише 1964 р. Проте на початку ХХ ст. все ж таки декілька років карбувалися токени Алжиру даного найменування.

Сантим Алжиру | Centime Algeria

1 сантим Алжиру = 1/100 франка; 1/100 динара (з 1964 р.)

монета Алжиру: 20 Сантимів (Centimes) – 1972монета Алжиру: 20 Сантимів (Centimes) – 1972

монета Алжиру: 20 Сантимів (Centimes) – 1972

Сантим Марокко (араб. « ») – сучасна розмінна монета північноафриканської держави як 1/100 місцевого дирхама (з 1974 р.), а також колишня дрібна марокканська монета, що становила 1/100 франка французького протекторату Марокко (1921-1956 рр.: лише 25 та 50 сантимів).

Сантим Марокко | Centime Morocco

1 сантим Марокко = 1/100 франка (1921-1960 рр.); 1/100 дирхама (з 1974 р.)

монета Марокко: 10 Сантимів (Santimat) – 1974монета Марокко: 10 Сантимів (Santimat) – 1974

монета Марокко: 10 Сантимів (Santimat) – 1974

Сантим Тунісу існував протягом майже всіх років панування Франції на туніській землі та виконував роль розмінної монети місцевого франка (1891-1958 рр.; еквівалент французького франка).

Сантим Тунісу | Centime Tunisia

1 сантим Тунісу = 1/100 франка

монета Тунісу: 10 Сантимів (Centimes) – 1942монета Тунісу: 10 Сантимів (Centimes) – 1942

монета Тунісу: 10 Сантимів (Centimes) – 1942

Сантим Вільної держави Конго (франц. «tat indpendant du Congo», англ. «Congo Free State») – дрібна монета приватного володіння бельгійського короля Леопольда ІІ в Африці, що існувало у формі колоніальної країни протягом 1885-1908 рр. (сучасна територія Демократичної Республіки Конго).

Сантим Вільної Держави Конго | Centime Congo Free State

1 сантим Вільної Держави Конго = 1/100 франка

монета Вільної Держави Конго: 5 Сантимів (Centimes) – 1888монета Вільної Держави Конго: 5 Сантимів (Centimes) – 1888

монета Вільної Держави Конго: 5 Сантимів (Centimes) – 1888

Сантим Бельгійського Конго – розмінна монета бельгійської колонії, утвореної на основі придбаних у 1908 р. Бельгією у короля Леопольда ІІ африканських володінь (нині – ДР Конго). На перших місцевих сантимах вказувалась назва колонії як «Бельгійське Конго», тоді як 50 сантимів 1954-1955 рр. містили легенду «Belgisch Congo Belge Ruanda-Urundi».

Сантим Бельгійського Конго | Centime Belgian Congo

1 сантим Бельгійського Конго = 1/100 франка

монета Бельгійського Конго: 50 Сантимів (Centimes) – 1921монета Бельгійського Конго: 50 Сантимів (Centimes) – 1921

монета Бельгійського Конго: 50 Сантимів (Centimes) – 1921

Сантим Демократичної Республіки Конго, як це не парадоксально, вперше було викарбовано лише у ХХІ ст. (сувенірні 25 та 50 сантимів 2002 р.), незважаючи на використання конголезького франка в якості основної валюти держави з 1960 р. (з перервами на заїр).

Сантим Демократичної Респ. Конго | Centime Congo Democratic Republic

1 сантим Демократичної Республіки Конго = 1/100 франка

монета Демократичної Республіки Конго: 25 Сантимів (Centimes) – 2002монета Демократичної Республіки Конго: 25 Сантимів (Centimes) – 2002

монета Демократичної Республіки Конго:
25 Сантимів (Centimes) – 2002

Сантим Республіки Конго жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Республіки Конго | Centime Congo Republic

1 сантим Республіки Конго = 1/100 франка (без монет)

Сантим Катанги жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка. За всю історію невизнаної держави, що існувала протягом 1960-1963 рр. на території півдня Демократичної Республіки Конго, випущено монети лише двох номіналів – 1 і 5 франків Катанги.

Сантим Катанги | Centime Katanga

1 сантим Катанги = 1/100 франка (без монет)

Сантим Реюньйону жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка. Виключення становлять алюмінієві 5, 10 та 25 сантимів – рідкісні на сьогодні токени 1920 р. з легендою «Colonie de la Reunion».

Сантим Реюньйону | Centime Reunion

1 сантим Реюньйону = 1/100 франка (лише токени)

Сантим Французької Екваторіальної Африки (французьке володіння: територія сучасних Республіки Конго, Габону, Чаду та ЦАР) випускався протягом 1942-1943 рр. у формі колоніальних монет номіналів 5, 10, 25 та 50 сантимів. До обігу потрапив виключно найвищий номінал.

Сантим Франц. Екваторіальної Африки | Centime French Equatorial Africa

1 сантим Французької Екваторіальної Африки = 1/100 франка

Сантим Екваторіально-Африканських Держав (попереднє утворення – Французька Екваторіальна Африка) жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Екваторіально-Афр. Держав | Centime Equatorial Afr. States

1 сантим Екваторіально-Африканських Держав = 1/100 франка (без монет)

Сантим Центрально-Африканських Держав (попереднє утворення – Екваторіально-Африканські Держави) жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Центрально-Африканських Держав | Centime Central African States

1 сантим Центрально-Африканських Держав = 1/100 франка (без монет)

Сантим Центрально-Африканської Республіки жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Центрально-Афр. Республіки | Centime Central Afr. Republic

1 сантим Центрально-Африканської Республіки = 1/100 франка (без монет)

Сантим Дагомеї (попередня назва Беніну) жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Дагомеї | Centime Dahomey

1 сантим Дагомеї = 1/100 франка (без монет)

Сантим Беніну жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Беніну | Centime Benin

1 сантим Беніну = 1/100 франка (без монет)

Сантим Буркіна-Фасо, на скільки відомо, жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка. У Стандартному каталозі монет світу Краузе монети Буркіна-Фасо не представлені зовсім, але на практиці зрідка трапляються франки з легендою «Burkina Faso».

Сантим Буркіна-Фасо | Centime Burkina Faso

1 сантим Буркіна-Фасо = 1/100 франка (без монет)

Сантим Бурунді жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Бурунді | Centime Burundi

1 сантим Бурунді = 1/100 франка (без монет)

Сантим Габону жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Габону | Centime Gabon

1 сантим Габону = 1/100 франка (без монет)

Сантим Гвінеї жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Гвінеї | Centime Guinea

1 сантим Гвінеї = 1/100 франка (без монет)

Сантим Гвінеї-Бісау жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Гвінеї-Бісау | Centime Guinea-Bissau

1 сантим Гвінеї-Бісау = 1/100 франка (без монет)

Сантим Екваторіальної Гвінеї жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Екваторіальної Гвінеї | Centime Equatorial Guinea

1 сантим Екваторіальної Гвінеї = 1/100 франка (без монет)

Сантим Французької Західної Африки було випущено всього лише одного разу, у 1944 р.: 50 сантимів, тираж – 10 млн. шт.

Сантим Французької Західної Африки | Centime French West Africa

1 сантим Французької Західної Африки = 1/100 франка

Сантим Західно-Африканських Держав (валютний союз, що прийшов на зміну французькій колонії Французька Західна Африка) жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Західно-Африканських Держав | Centime West African States

1 сантим Західно-Африканських Держав = 1/100 франка (без монет)

Сантим Камеруну карбувався тільки в 1924-1926 рр. та у 1943 р.; всі камерунські монети даного найменування мали номінал 50 сантимів.

Сантим Камеруну | Centime Cameroon

1 сантим Камеруну = 1/100 франка

Сантим Коморських Островів вперше було викарбовано ще у 1890 р., тобто за часів французького протекторату над територією: 5 та 10 сантимів Великого Султанату Коморські острови. За наступні понад 100 років поруч із місцевими франками сантими з’являлися лише у формі токенів (1915 та 1922 рр.).

Сантим Коморських Островів | Centime Comoros

1 сантим Коморських Островів = 1/100 франка

Сантим Кот-д’Івуару жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Кот-д'Івуару | Centime Ivory Coast

1 сантим Кот-д'Івуару = 1/100 франка (без монет)

Сантим Мадагаскару як розмінну монету було випущено всього лише одного разу в історії острівної країни – у 1943 р. (50 сантимів з Галльським півнем). Крім того, у 1920 р. побачили світ алюмінієві токени Мадагаскару – 25 та 50 сантимів (дата не була вказана).

Сантим Мадагаскару | Centime Madagascar

1 сантим Мадагаскару = 1/100 франка

Сантим Малі жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Малі | Centime Mali

1 сантим Малі = 1/100 франка (без монет)

Сантим Нігеру жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Нігеру | Centime Niger

1 сантим Нігеру = 1/100 франка (без монет)

Сантим Руанди жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка. Мінімальний номінал руандійських монет – 1/2 франка (не 50 сантимів).

Сантим Руанди | Centime Rwanda

1 сантим Руанди = 1/100 франка (без монет)

Сантим Руанди-Бурунді жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка. Всього було випущено монети лише одного номіналу – 1 франк.

Сантим Руанди-Бурунді | Centime Rwanda-Burundi

1 сантим Руанди-Бурунді = 1/100 франка (без монет)

Сантим Сенегалу жодного разу викарбовано не було, за виключенням токенів 1920-1921 рр.; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Сенегалу | Centime Senegal

1 сантим Сенегалу = 1/100 франка (лише токени)

Сантим Того, враховуючи всю історію карбування тоголезьких монет, представлений лише одним типом металевих грошових знаків: 50 сантимів 1924-1926 рр. (Паризький монетний двір, загальний тираж – понад 6 млн. шт.).

Сантим Того | Centime Togo

1 сантим Того = 1/100 франка

монета Того: 50 Сантимів (Centimes) – 1924монета Того: 50 Сантимів (Centimes) – 1924

монета Того: 50 Сантимів (Centimes) – 1924

Сантим Французького Сомаліленду (франц. «Cte Franaise des Somalis» – «Французький Берег Сомалі») жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Французького Сомаліленду | Centime French Somaliland

1 сантим Французького Сомаліленду = 1/100 франка (без монет)

Сантим Французької Території Афарів та Ісса жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Франц. Території Афарів та Ісса | Centime French Afars and Issas

1 сантим Французької Території Афарів та Ісса = 1/100 франка (без монет)

Сантим Джибуті жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка. Проте протягом 1920-1922 рр. було випущено серію колоніальних токенів з легендою «Djibouti», номінал яких виражався в сантимах.

Сантим Джибуті | Centime Djibouti

1 сантим Джибуті = 1/100 франка (лише токени)

Сантим Чаду жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважається розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Чаду | Centime Chad

1 сантим Чаду = 1/100 франка (без монет)

ПД. АМЕРИКА
Сантими в країнах Пд. Америки жодного разу в історії не карбувалися.

ПН. АМЕРИКА
Сантим Гаїті як 1/100 місцевого гурда карбується з першої половини ХІХ ст. Випуск розмінних монет триває і по сьогоднішній день.

Сантим Гаїті | Centime Haiti

1 сантим Гаїті = 1/100 франка

монета Гаїті: 10 Сантимів (Centimes) – 1975монета Гаїті: 10 Сантимів (Centimes) – 1975

монета Гаїті: 10 Сантимів (Centimes) – 1975

Сантим Гваделупи було випущено Францією для своєї колонії лише двічі в історії – у 1903 та 1921 рр. (50 сантимів, що відрізняються виключно датою).

Сантим Гваделупи | Centime Guadeloupe

1 сантим Гваделупи = 1/100 франка

Сантим Мартиніки, подібно до гваделупського сантиму, було випущено Францією для своєї колонії лише двічі в історії – у 1897 та 1922 рр. (50 сантимів, що відрізняються датою).

Сантим Мартиніки | Centime Martinique

1 сантим Мартиніки = 1/100 франка

Сантим Сен-П’єр і Мікелону жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Сен-П'єр і Мікелону | Centime Saint Pierre and Miquelon

1 сантим Сен-П'єр і Мікелону = 1/100 франка (без монет)

АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ
Сантим Нової Каледонії випущено лише одного разу в історії французького володіння в Тихому океані – у 1949 р. тиражем 1 млн. шт. було викарбовано монету в 50 сантимів.

Сантим Нової Каледонії | Centime New Caledonia

1 сантим Нової Каледонії = 1/100 франка

монета Нової Каледонії: 50 Сантимів (Centimes) – 1949монета Нової Каледонії: 50 Сантимів (Centimes) – 1949

монета Нової Каледонії: 50 Сантимів (Centimes) – 1949

Сантим Нових Гебрид жодного разу викарбовано не було; лише номінально вважався розмінною монетою місцевого франка.

Сантим Нових Гебрид | Centime New Hebrides

1 сантим Нових Гебрид = 1/100 франка (без монет)

Сантим Французької Океанії випущено лише одного разу в історії французького володіння в Тихому океані – у 1949 р. тиражем 795 тис. шт. було викарбовано монету в 50 сантимів.

Сантим Французької Океанії | Centime French Oceania

1 сантим Французької Океанії = 1/100 франка

Сантим Французької Полінезії (попередня назва – Французька Океанія) випущено лише одного разу в історії – у 1965 р. тиражем 400 тис. шт. було викарбовано монету в 50 сантимів (дизайн аналогічної монети 1949 р., але вже з новою назвою території).

Сантим Французької Полінезії | Centime French Polynesia

1 сантим Французької Полінезії = 1/100 франка


Сантим (від латинського «Centesimus» – «Сотий, одна сота») є французьким аналогом дрібної монети «цент»; найбільш розповсюджена назва розмінних монет у франкомовних країнах.
всі країни світу

монети України, Польщі, Росії, Австрії, Німеччини